Dach bez okapu i widocznych rynien – plusy i minusy rozwiązania

Montaż systemu rynnowego na każdym domu wymaga niezwykłej staranności, a w przypadku domu bez okapów jest ona szczególnie ważna, gdyż jakiekolwiek najmniejsze niedopatrzenie, na przykład niestaranne zamocowanie obróbki blacharskiej, skutkuje uszkodzeniem elewacji, zawilgoceniem ścian i osłabieniem ich izolacyjności cieplnej.

Wodę trzeba odprowadzać z każdego dachu, także tego zwieńczającego dom o oszczędnej architekturze i niemającego okapu charakterystycznego dla tradycyjnych dachów spadzistych. By rynny nie psuły jego harmonii, można cofnąć krawędź dachu i zamocować orynnowanie w grubości ściany tak, by nie wystawało poza jej obrys. Będzie to możliwe, gdy na styku ściany i połaci dachu zostanie przygotowane specjalne korytko usztywnione płytami drewnopochodnymi, do których będą później przykręcone haki rynnowe.

Rynny można też umieścić nad gzymsem lub ukryć je za ścianką attykową. Również rury spustowe mogą być schowane w ścianie. Takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej w przypadku domów ze ścianami trójwarstwowymi – wówczas wnękę na rurę lokalizuje się w warstwie elewacyjnej. System orynnowania takiego domu składa się z wydajnych stalowych rynien i rur spustowych z PCW o przekroju prostokątnym, montowanych w warstwie ocieplenia. Rynny osłania estetyczny panel, który może być dopasowany kolorystycznie do barwy dachu lub elewacji Odwodnienie domu z dachem bez okapu izolacja termiczna ściany i dachu powinna szczelnie otulać murłatę.

Trudniej jest to wykonać w domu ze ścianami dwuwarstwowymi. Cofnięcie rur w głąb ocieplenia wymagałoby zmniejszenia jego grubości, co z kolei mogłoby pogorszyć termoizolacyjność ściany i prowadzić do przemarzania muru. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zaplanowanie wnęki na rurę w warstwie nośnej, ale ma to swoje konsekwencje – konieczne jest jej odpowiednie wzmocnienie (na przykład żelbetową wstawką) i uformowanie uskoku nie tylko ścian, ale też zwykle fundamentów.
Rynny ułożonej na szerokim gzymsie nie widać z dołu, ale gzyms wymaga bardzo dokładnej i szczelnej obróbki blacharskiej. Rura ukryta w ścianie trójwarstwowej wymusza przerwanie lub pocienienie warstwy ocieplenia

Rura ukryta w ścianie dwuwarstwowej mieści się w elewacji i nie wpływa na grubość ocieplenia ściany murowana elewacja odpowiednio ocieplona. Ukrycie rur w warstwie nośnej wymaga także właściwego przygotowania wieńca. Nad takim rozwiązaniem warto się więc zastanowić już na etapie projektowania budynku. Po wierzchu Jeśli nie zależy nam na ukryciu rur spustowych w ścianie, najłatwiej jest poprowadzić je wzdłuż elewacji. Nie wymaga to dostosowywania projektu domu – zmniejsza koszty jego wykonania oraz budowy.

To samo dotyczy rynien – zwykle inwestorzy wybierają najłatwiejsze rozwiązanie, czyli ich montaż na krawędzi dachu, tuż przy ścianie zewnętrznej. Rynny mocuje się do krokwi, a gdy są rzadko rozstawione – do deski czołowej. W takiej sytuacji można je jeszcze dodatkowo przytwierdzić do łaty nabitej na krokwiach. Aby ułatwić i przyspieszyć montaż orynnowania wykonanego ze stali, warto zastosować specjalny system haków obrotowych. Składa się on z aluminiowego ceownika, który pełni funkcję szyny montażowej, oraz obracanych uchwytów rynnowych. Szynę montażową przytwierdza się do krokwi lub deski czołowej, haki natomiast umieszcza się w zamontowanym ceowniku, w dowolnym miejscu. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność wpuszczania haków w powierzchnię deskowania, tak aby się z nim licowały. Niezależnie od sposobu montażu rynien, aby woda nie zaciekała na ścianę, dużej uwagi wymaga wykonanie obróbek blacharskich, w szczególności pasa podrynnowego. Zadanie to należy powierzyć doświadczonemu dekarzowi. Do połączenia rynien z rurami spustowymi stosuje się najczęściej prosty sztucer. Rury spustowe przytwierdza się do ściany zewnętrznej za pomocą obejm i kotew. Można je też bez problemów połączyć z rynną, nawet jeśli jest ona zamocowana w grubości ściany lub nad gzymsem. W tym celu pomocne będą kosze i odpowiednio wyprofilowane łączniki.

System rynnowy montowany przy ścianie zewnętrznej stwarza większe ryzyko jej zawilgocenia, niż ma to miejsce w przypadku okapu wysuniętego poza obrys muru. Aby uniknąć zniszczenia elewacji, trzeba regularnie czyścić i sprawdzać szczelność połączeń oraz stabilność elementów mocujących. Nie wolno tego bagatelizować zwłaszcza po zimie, gdyż zamarzająca woda i ciężar zalegającego śniegu mogły spowodować deformację rynien, czego skutkiem są zwykle nieszczelności.